UN PETIT RESUM

DILLUNS MATÍ

Conferència inaugural: "Els aprenentatges fonamentals a l'educació bàsica". A càrrec del Dr. Cèsar Coll

Conferència: "Psicosis". A càrrec del Sr. Aureli Gràcia

DILLUNS TARDA

L'art de la dança i el moviment al servei de la salut: El taller serà una introducció a aquesta professió. Constarà d'una secció vivencial (on es demana que es vingui amb roba còmoda), una explicació teòrica i la presentació d'un video en el que s'observarà el treball amb diferents tipus de pacients.

Bases psicobiològiques de les diferències de gènere i la conducta sexual: La conducta sexual, animal o humana, és un fenotip complex amb múltiples determinants. Ens centrarem en dos aspectes psicobiològics de la mateixa: l'analitzarem des d'una perspectiva comparada i evolutiva, i desde els coneixements actuals sobre la diferenciació sexual del Sistema Nerviós.

Expressió creativa i Gestalt: T'oferim un espai grupal que et permetrà connectar amb alguns aspectes del teu interior més o menys reconeguts, reviure'ls, accpetar-los i deixar-los anar. Treballarem utilitzant tècniques guestàltiques i creatives. Cal portar roba còmoda i que es pugui embrutar.

Autisme: L'objectiu del taller és mostrar la situació actual de coneixements respecte de la clínica, etiologia i tractaments psicològics i pedagògics de l'autisme, mitjançant l'exposició de conceptes i dades bàsiques, i la presentació de casos reals.

El papel del Psicólogo Forense Experimental en la Prueba de Identificación en Rueda: En el taller s'abordarà un dels peritatges que pot realitzar un psicòleg, amb la deguda formació específica, en casos en els que la proba més rellevant amb la que compta el Ministeri Fiscal i/o acusació particular és la identificació en roda per part del testimoni o víctima del delicte. En el taller abordarem aquells factors que afecten al testimoni durant la percepció de l'autor (o autora) del delicte, en l'interval temporal entre la percepció i la identificació en roda i durant la identificació, així com les característiques i limitacions del peritatge que pot realitzar un psicòleg especialitzat en aquest tema. A més a més, abordarem como obtenir una roda imparcial i com valorar adequadament la proba d'identificació.

El teatre i les emocions: Dirigit als que volen trobar nous estímuls i divertir-se. La veu i l'expressió corporal seràn els punts de partida. Sessió pràctica on el joc teatral ens traslladarà a la lectura i vivència de les emocions. Venir amb roba còmoda.

Equinoteràpia: Taller teòric-pràctic d'introducció a l'equinoteràpia. Tipus de teràpia (Equitació Terapèutica-Hipoteràpia-Equitació Adaptada-Equinoteràpia Social). Es tractaran casos pràctics a partir de videos i fotos i es donarà el "perfil" del cavall de teràpia.

Psicología de la Reproducción: Abordaje terapéutico en parejas infértiles.

Els Serveis Socials d'Atenció Primària a Reus. El paper del Psicòleg al Servei d'informació i assessorament a la dona (SINASS): Els serveis socials municipals: competències i funcions. Els equips d'Atenció Primària a Reus. El paper del psicòleg en un servei d'atenció a la dona: Atenció, suport psicològic, prevenció i treball de grup.

DIMARTS MATÍ

Taula Rodona: "Psicologia vs. Psiquiatria, dues professions en conflicte o complementàries". A càrrec del Dr. Josep Toro, la Dra. Rosa Mª Raich i el Dr. Enrique Álvarez

Conferència: "La memoria operativa en la Enfermedad de Alzheimer". A càrrec de la Dra. MªVictoria Sebastián

DIMARTS TARDA

Consell genètic: El consell genètic consisteix en l'estudi del risc de presentar una malaltia hererditària i tota la problemàtica humana que comporta la transmissió de la informació a les persones interessades, així com el seguiment i suport psicològic i social que requereixen aquestes persones.

Etologia: Primer fixarem el punt de vista des del qual l'etologia estudia el comportament. Després passarem una sèrie de diapositives per tal d'establir els conceptes teòrics centrals i les nocions metodològiques bàsiques que permeten estudiar el comportament en situació de camp. Finalment farem una pràctica senzilla de reconeixement i buidat de dades a partir d'un video centrat en temes de comunicació.

Acompanyament en el procés de dol i mort: El taller és una experiència integradora amb la pròpia Mort i l'aliena, i amb la Vida. La única postura coherent i sòlida davant la mort, com davant de qualsevol altre esdeveniment o conflicte de la vida, és encarar-la, prendre consciència d'ella, conèixer-la fins on sigui humanament possible. El Taller pretén dotar als assistents de recursos per manegar amb èxit situacions de pèrdua, tant personal com professionalment.

Plataforma per la no-violència: Es plantejaràn elements substantius de la cultura de la noviolència, es presentaràn algunes experiències històriques i les possibilitats de desenvolupament de la noviolència en àmbits educatius, socials i culturals. Es faràn alguns exercicis pràctics.

Intervenció en superdotació

Per què els mestres són els professionals amb més estrès?. No és cap novetat que els professionals que es dediquen a la docència són el gremi de treballadors que més baixes demanen per estrés i depressió. Però, què és l'estrés? Quines variables afecten de manera especial als mestres?. Abordarem la qüestió des d'una perspectiva teòrica i pràctica i donarem estratègies per combatre aquesta síndrome tan pròpia del segle XXI.

Dèficits neuropsicològics poc freqüents. Hi ha malalties que sovint ens estranyen per la seva complexitat o raresa. Estem parlant de les malalties neuropsicològiques que afecten a un percentatge molt baix de la població i que, pels seus símptomes tan atípics o per les seves implicacions en la vida diària de qui els pateix, no ens poden deixar indiferents. Tractarem d'abordar el tema amb diversos casos pràctics.

Conocer, comprender y educar a los adolescentes. El taller té l'objectiu de conèixer, comprendre i educar als adolescents, es treballarà per grups casos reals amb la finalitat d'extreure conclusions per prevenir i corretgir els problemes plantejats.

Les màscares i la seva utilitat terapèutica. La màscara és una eina de projecció ideal en la teràpia (distància dramàtica). Estats d'ànim, sentiments, pensaments que flueixen en l'actuació teatral. Poder-nos donar compte de que som ésser plens de possibilitats i sensacions i que som capaços de traspassar les nostres pròpies fronteres, ens permetrà buscar nous horitzons.

 

DIMECRES MATÍ

CINE-FÒRUM

Projecció de la pel·lícula "Te doy mis ojos"

Conferència: "Perfil, reconeixement, avaluació i tractament del maltractador domèstic". A càrrec del Dr. Santiago Redondo Illescas

DIMECRES TARDA

Bullying

El joc: els seus significats. El tractament de l'agressivitat des del joc: Es partirà de situacions vivenciades al gimnàs, que ens permetin entendre el significat de la pulsió d'agressivitat i ens obrin possibles formes d'intervenció.

Metrosexualitat Aproximació a la presentació de l'home en públic en la modernitat tardana: Els temps actuals han rebut diferents noms, la modernitat tardana, societat de la informació i d'altres. Canvis a nivell social van emparellats amb canvis identitaris. No hi ha cap dubte que l'home pateix moltes presions de canvi en diferent sentit. S'analitzaran algunes d'elles en la seva relació amb el cos, des del construccionisme social.

Estratègies terapèutiques per abordar el problema de la manca de desig sexual: Explicar el problema de la manca de desig sexual que és una de les disfuncions que més demanda genera en les consultes de psicosexologia i exposar les possibilitats terapèutiques a través de la pràctica real dels alumnes d'alguna d'aquestes tècniques. Heu de portar roba còmoda per poder-vos estirar a terra.

Com compensar les carències afectives dels menors de centres: A partir d'unes poques preguntes bàsiques que es treballaran en grups petits, es farà una posta en comú on s'establirà una discussió sobre quin ha de ser el paper de l'educador en quant a treballar amb el menor les carències afectives que ha patit i que pateix.

La comunicació no verbal aplicada a la seducció: Consta d'una part teòrica i una part pràctica on, per mitjà del "matx d'improvització", els assistents podran analitzar la comunicació no verbal emprada en diferents situacions en que l'objectiu és la seducció. Diferències de la comunicació no verbal per sexes.

La dependència emocional: En el taller s'abordarà la dependència emocional com un atribut interaccional, propi dels humans, del que cal reconèixer la seva justa funció i significat en cada moment del cicle vital de l'individu, diferenciant-ho d'aquelles situacions en que pot esdevenir quelcom difuncional.

Depressió en nens: L'objectiu d'aquest taller és aprendre a detectar, avaluar i intervenir en la Depressió Infantil. La Metodologia serà imminentment pràctica amb la participació activa dels participants mitjançant l'aplicació dels instruments de detecció i avaluació en un cas pràctic per arribar a una primera aproximació diagnòstica i un esboç de la possibilitat d'intervenció.

Les Tècniques Projectives com una eina per escoltar el silenci. Durant tres hores intentarem aproximar-nos al significat dels dibuixos (i altres mètodes de diagnòstic) creats per nens que han patit algun tipus de maltractament psicològic i/o físic, tot centrant-nos en dos o tres casos en concret. A partir dels dibuixos extreure'm teoria que ens permeti entendre per a què s'utilitzen les Tècniques Projectives i com s'usen.

DIJOUS MATÍ

Conferència: "Identitat, llengua i cultura en les relacions intergrupals". A càrrec del Dr. Jose Romay

Acte de cloenda: Participació del "Mago Emilio" Indagarà en els poders de la ment, us convidem a participar en els seus jocs de màgia i il·lusions.