ORGANITZA:

 

EL COMITÈ ORGANITZADOR D'ALUMNES
EL COMITÈ CIENTÍFIC DEL DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

Anna Toset (coordinadora)

Reme Cantó (sotscoordinadora)

Xus Capilla (sotscoordinadora)

Mamen Alfara

Isabel Anglès

Ester Bargalló

Sandra Cosi

Mireia Galimany

Montse Gómez

Vanessa González

Montsant Jornet

Ana L.Santaella

Aida Moragues

Sheila Muñoz

Lidia Novillo

Dr. Andreu Vigil Colet. Director del Departament

Dra. Josepa Canals Sans. Secretària del Departament

Dra. MªPilar Ferré Romeu. Àrea de Psicologia Bàsica

Dr. Jordi Tous Pallarès. Àrea de Psicologia Social

Dra. Esmeralda Rubio Asensio. Àrea de Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Dr. Jordi Miró Martínez. Àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic

Dra. Paloma Vicens Calderón. Àrea de Psicobiologia

Dr. Pere Joan Ferrando Piera. Àrea de Metologia de les Ciències del Comportament