OBTENCIÓ 1,5 CREDITS LLIURES

 

- Els alumnes de la URV interessats en l'obtenció d'1,5 crèdits lliures caldrà que:

 

Ø      Estiguin a la Sala de l'Antiga Audiència, on es realitzaran les jornades, a les 8.30 h. del divendres 4 de novembre.

Ø      Assisteixin al 100% de les jornades: divendres 4 i dissabte 5 de novembre. Caldrà signar els diferents fulls de control d'assistència.

Ø      Posteriorment a la realització de les jornades, caldrà presentar un treball que constarà obligatòriament d'un resum amb comentari personal d'una de les taules realitzades i una reflexió crítica de les Jornades (extensió entre 3 i 5 folis).

 

Data màxima de presentació divendres 18 de novembre de 2004 a la Secretaria del Departament de Psicologia:

 

 

DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia

c/ctra. de Valls s/n

43007 TARRAGONA