PRACTICUM DE PSICOLOGIA

1) L'assignatura de Practicum a la llicenciatura de Psicologia

Dins el Pla d'estudis de Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili (BOE núm. 291 de 3 de febrer de 1994), el Practicum és una matèria troncal de 9 crèdits de segon cicle de la llicenciatura (a 4t curs dins l'itinerari curricular). Es defineix com: "conjunts integrats de pràctiques a realitzar en centres universitaris o vinculats a les universitats per convenis o concerts que posin en contacte els estudiants amb problemes de la pràctica professional. Podria ser, també, totalment o parcialment d'investigació".

Podem entendre el Practicum com un conjunt d'activitats sistematitzades en el qual prenen part les institucions universitàries (professors i alumnes) i les organitzacions col·laboradores amb la finalitat de posar a cada alumne/a en contacte amb el món professional. El fet de què el Practicum sigui l'assignatura del Pla d'estudis amb més crèdits apunta la seva importància en la formació de l'alumne.

En aquest document establiren l'organització d'aquestes pràctiques