PRACTICUM DE PSICOLOGIA

CURS 2003-04

1) L'assignatura de Practicum a la llicenciatura de Psicologia
2) Objectius generals del Practicum
3) Objectius específics del Practicum
4) Centres de Practicum
5) Organització del Practicum

5.1 Coordinació i direcció del Practicum
5.2 Tutories
5.3 Organització docent de les tutories al Departament

6) Desenvolupament de les pràctiques

6.1 Coordinació Facultat- Centre de Pràctiques
6.2 Procés d'adjudicació de places de Pràctiques
6.3 Horari
6.4 Coordinació tutor a acadèmic - tutor centre
6.5 Avaluació i memòria de Pràctiques

7) Organigrama general del Practicum

Llistat de Centres

Preinscripció
Llistat d'admesos

Versió per a imprimir:
arxiu en format pdf.

CALENDARI DEL PRACTICUM