Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Grau de Psicologia (2009) | Estudis en el marc de convenis de mobilitat

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT Codi 11204275
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Filologies Romàniques
Pedagogia
Psicologia
Coordinador/a
LORENZO SEVA, URBANO
Adreça electrònica mteresa.novo@urv.cat
fabia.morales@urv.cat
urbano.lorenzo@urv.cat
carme.julia@urv.cat
Professors/es
NOVO MOLINERO, MARIA TERESA
MORALES VIVES, FÀBIA
LORENZO SEVA, URBANO
JULIÀ FERRÉ, MARIA CARMEN
Web
Descripció general
Aquesta assignatura sols pot ser matriculada pels estudiants que participen en un programa de mobilitat i prèvia autorització del/de la coordinador/a de mobilitat.

Mobilitat
Descripció
Aquesta assignatura es reconeix per assignatures cursades a universitats estrangeres.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili