Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2014-15 | Màster: Salut Mental: Invest. en Psiquiatria, Neurotoxicol. i Psicofarmacol. (2010) | Treball de fi de màster

 

Màster: Salut Mental: Invest. en Psiquiatria, Neurotoxicol. i Psicofarmacol. (2010)

DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE MÀSTER Codi 14615301
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
30 Treball fi de màster Primer AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Medicina i Cirurgia
Psicologia
Coordinador/a
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
Adreça electrònica mariateresa.colomina@urv.cat
manuel.santafe@urv.cat
josefa.canals@urv.cat
Professors/es
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
SANTAFÉ MARTÍNEZ, MANUEL
CANALS SANS, JOSEFA
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Procediments de selecció
Procediments


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 0 0 0
 
Selecció/assignació del treball de fi de màster 0 0 0
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de màster 0 0 0
Elaboració del treball de fi de màster 0 0 0
Atenció personalitzada 0 0 0
 
Presentació i defensa pública del treball de fi de màster 0 0 0
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Pla específic d'actuació
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries
Selecció/assignació del treball de fi de màster
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de màster
Elaboració del treball de fi de màster
Presentació i defensa pública del treball de fi de màster

Mecanismes coordinació/seguiment
 
Descripció

Criteris i procediments d’avaluació
  Descripció Pes
Presentació i defensa pública del treball de fi de màster
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili