Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2014-15 | Màster: Salut Mental: Invest. en Psiquiatria, Neurotoxicol. i Psicofarmacol. (2010) | Dissenys d'investigació i anàlisi de dades

 

Màster: Salut Mental: Invest. en Psiquiatria, Neurotoxicol. i Psicofarmacol. (2010)

DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES Codi 14615217
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4 Optativa AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
Adreça electrònica mariateresa.colomina@urv.cat
Professors/es
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
AR6
AR7
BR14
CR2
AR6
AR7
CR2
AR6
AR7
BR4
BR13
CR2
AR6
AR7
BR4
BR14
CR2

Continguts
Tema Subtema

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Sessió Magistral
29 58 87
 
Atenció personalitzada
10 0 10
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries
Sessió Magistral
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció

Avaluació
  Descripció Pes
Sessió Magistral 100%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili