Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2014-15 | Màster: Formació del Professorat d'ESO, Batx., FP i Enseny. d'Idiomes (CTE) (2009) | Innovació docent i iniciació a la recerca educativa

 

Màster: Formació del Professorat d'ESO, Batx., FP i Enseny. d'Idiomes (CTE) (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) INNOVACIÓ DOCENT I INICIACIÓ A LA RECERCA EDUCATIVA Codi 11615113
Ensenyament
Formació del Professorat d'ESO, Batx., FP i Enseny. d'Idiomes (CTE) (2009)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
5 Obligatòria Primer AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Bioquímica i Biotecnologia
Ciències Mèdiques Bàsiques
Economia
Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Estudis Anglesos i Alemanys
Filologia Catalana
Filologies Romàniques
Geografia
Gestió d'Empreses
Història i Història de l'Art
Infermeria
Medicina i Cirurgia
Pedagogia
Psicologia
Química Analítica i Química Orgànica
Química Física i Inorgànica
Coordinador/a
MASIP TARRAGÓ, JOSEFINA
Adreça electrònica pilar.iranzo@urv.cat
mariaconcepcio.torres@urv.cat
mariajosep.alemany@urv.cat
josefina.masip@urv.cat
Professors/es
IRANZO GARCIA, MARIA PILAR
TORRES SABATÉ, MARIA CONCEPCIÓ
ALEMANY VAZQUEZ, MARIA JOSEP
MASIP TARRAGÓ, JOSEFINA
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Pes
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili