Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2014-15 | Grau d'Educació Infantil (2009) | Estudis en el marc dels convenis de mobilitat

 

Grau d'Educació Infantil (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) ESTUDIS EN EL MARC DELS CONVENIS DE MOBILITAT Codi 11254202
Ensenyament
Grau d'Educació Infantil (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Pedagogia
Psicologia
Coordinador/a
Adreça electrònica
Professors/es
Web
Descripció general
Aquesta assignatura sols pot ser matriculada pels estudiants que participen en un programa de mobilitat i prèvia autorització del/de la coordinador/a de mobilitat.

Mobilitat
Descripció
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili