Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2013-14 | Màster: Psicologia de la Salut (2012) | Trastorns psicòtics i de la personalitat

 

Màster: Psicologia de la Salut (2012)

DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) TRASTORNS PSICÒTICS I DE LA PERSONALITAT Codi 11655106
Ensenyament
Psicologia de la Salut (2012)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Primer Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Medicina i Cirurgia
Psicologia
Coordinador/a
COSI MUÑOZ, ALEXANDRA
GUTIÉRREZ ZOTES, JOSÉ ALFONSO
Adreça electrònica josealfonso.gutierrez@urv.cat
alexandra.cosi@urv.cat
Professors/es
GUTIÉRREZ ZOTES, JOSÉ ALFONSO
COSI MUÑOZ, ALEXANDRA
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema
1. Els Trastorns de la Personalitat (TP) 1.1. Psicopatologia dels TP: Classificació, característiques clíniques, epidemiologia, curs, diagnòstic diferencial.
1.2. Models etiològics dels TP.
1.3. Avaluació dels TP.
1.4. Tractament dels TP.
1. Els Trastorns Psicòtics (TPs) 1.1. Psicopatologia dels TPs: Classificació, característiques clíniques, epidemiologia, curs, diagnòstic diferencial.
1.2. Models etiològics dels TPs.
1.3. Avaluació dels TPs.
1.4. Tractament dels TPs.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Pes
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

ngvgvsyw

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili