Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Passareles de Psicopedagogia | CF: Psicologia de la personalitat

 

Passareles de Psicopedagogia

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) CF: PSICOLOGIA DE LA PERSONALITAT Codi 300009
Ensenyament
Educació Social (1999)
Mestre Especialitat en Educació Especial (1997)
Mestre Especialitat en Educació Física (1997)
Mestre Especialitat en Educació Infantil (1997)
Mestre Especialitat en Educació Musical (1997)
Mestre Especialitat en Educació Primària (1997)
Mestre Especialitat en Llengua Estrangera (1997)
Pedagogia (2002)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CHICO LIBRAN, ELISEO
Adreça electrònica eliseo.chico@urv.cat
Professors/es
CHICO LIBRAN, ELISEO
Web http://http://psico.fcep.urv.es/Programes/Assignatures06/Assig.php?Id=11170003&A=06&E=111

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 0 0 0
 
 
Atenció personalitzada 0 0 0
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Pes
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili