Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Màster en Salut Mental (2010) | Treball de fi de màster

 

Màster en Salut Mental (2010)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE MÀSTER Codi 14615301
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
30 Treball fi de màster Primer Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Medicina i Cirurgia
Psicologia
Coordinador/a
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
Adreça electrònica josealfonso.gutierrez@urv.cat
mariamercedes.gomez@urv.cat
mariateresa.colomina@urv.cat
francesc.sureda@urv.cat
manuel.santafe@urv.cat
montserrat.belles@urv.cat
josefa.canals@urv.cat
elisabet.vilella@urv.cat
lourdes.martorell@urv.cat
mvictoria.linares@urv.cat
ingrid.reverte@urv.cat
xavier.labad@urv.cat
joan.depablo@urv.cat
Professors/es
GUTIÉRREZ ZOTES, JOSÉ ALFONSO
GÓMEZ ARNAIZ, MARÍA MERCEDES
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
SUREDA BATLLE, FRANCESC XAVIER
SANTAFÉ MARTÍNEZ, MANUEL
BELLES MATEU, MONTSERRAT
CANALS SANS, JOSEFA
VILELLA CUADRADA, ELISABET
MARTORELL BONET, LOURDES
LINARES VIDAL, M. VICTORIA
REVERTÉ SOLER, INGRID
LABAD ARIAS, XAVIER
DE PABLO RABASSÓ, JOAN
Web

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Procediments de selecció
Procediments


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 0 0 0
 
Selecció/assignació del treball de fi de Màster 0 0 0
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de màster 0 0 0
Elaboració del treball de fi de màster 0 0 0
Atenció personalitzada 0 0 0
 
Presentació i defensa pública del treball de fi de màster 0 0 0
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Pla específic d'actuació
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries
Selecció/assignació del treball de fi de Màster
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de màster
Elaboració del treball de fi de màster
Presentació i defensa pública del treball de fi de màster

Mecanismes coordinació/seguiment
 
Descripció

Criteris i procediments d’avaluació
  Descripció Pes
Presentació i defensa pública del treball de fi de màster
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili