Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Màster en Salut Mental (2010) | Models animals aplicats a l'estudi psicopatológic i de les funcions cognitives

 

Màster en Salut Mental (2010)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) MODELS ANIMALS APLICATS A L'ESTUDI PSICOPATOLÓGIC I DE LES FUNCIONS COGNITIVES Codi 14615208
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4 Optativa Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
Adreça electrònica mariateresa.colomina@urv.cat
Professors/es
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
Web

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
El objetivo principal es conseguir que el alumno sea capaz de elegir elprocedimiento más adecuado para evaluar los diferentes procesoscognitivos que subyacen al comportamiento (aprendizaje, memoria,atención y emoción principalmente). AR3
AR5
AR6
AR7
BR1
BR2
BR6
BR14
BR16
CR1
CR2
CR4

Continguts
Tema Subtema
Unidad 1. Modelos animales para la evaluación de la atención.

La inhibición latente como modelo de esquizofrenia
2. Modelos animales para la evaluación de la adicción.

2. Modelos animales para la evaluación de la adicción.
Unidad 3. Modelos animales de emoción: Impulsividad y trastorno obsesivo compulsivoUnidad Impulsividad y trastorno obsesivo compulsivoUnida
4. Modelos animales para la evaluación del aprendizaje y la memoria 4. Modelos animales para la evaluación del aprendizaje y la memoria

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Resolució de problemes, exercicis 6 30 36
Treballs 6 30 36
Sessió Magistral 10 10 20
 
Atenció personalitzada 3 0 3
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentación
Resolució de problemes, exercicis
Se valorará la resolución, la justificación y discusión
Treballs Presentación y calidad de los contenidosOrganización
Sessió Magistral Adqusición de contenidos, Actitud, Participación

Atenció personalitzada
 
Treballs
Resolució de problemes, exercicis
Descripció
Atención y resolución de dudas

Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Presentación y calidad de los contenidosOrganización 40
Resolució de problemes, exercicis Presentación y calidad de los contenidosOrganización 40
Altres
Capacidad para buscar información y seleccionar la relev
Actitud, Participación
20
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

 Gray, NS y Snowden (2005) The relevance of irrelevance to schizophrenia. Neurosci. Biobehav. Rev., 29, 989-999.

 

Sánchez-Amate, MC., Moreno, M. y Flores, P. (2007) Drogas, cerebro y conducta. Publicado en Psicología del Aprendizaje (O. Piñeno, Ed.). Abecedario, Madrid, 271-298

 

D. Cardona, M. López-Grancha, G. López-Crespo, F. Nieto,  F. Sánchez-Santed, F. y P. Flores. (2006)  Vulnerability of long-term neurotoxicity of chlorpyrifos. Effects on schedule-induced polydipsia and delay discounting task. Psychopharmacology, 189, 47-57

 

F. Sánchez-Santed,  F. Cañadas,  P. Flores,  M. López-Grancha y  D. Cardona. (2004) Long-term functional neurotoxicity of paraoxon and chlorpyrifos: behavioural and pharmacological evidence. Neurotoxicology and Teratology, 26, 305-317.

 

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili