Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Nutrició i Metabolisme (2010) | Aspectes psicològics i alteracions del comportament alimentari

 

Nutrició i Metabolisme (2010)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) ASPECTES PSICOLÒGICS I ALTERACIONS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI Codi 13665232
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CANALS SANS, JOSEFA
Adreça electrònica josefa.canals@urv.cat
Professors/es
CANALS SANS, JOSEFA
Web http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=13&ensenyament=1367&consulta=assignatures&any_academic=2012_13
Descripció general Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudis que estàs cursant, aquesta assignatura comparteix docència amb l'assignatura 13675227 Aspectes Psicològics i Alteracions del Comportament Alimentari del Màster en Nutrició i Metabolisme (pla 2012). Per a consultar la guia docent de l'assignatura mireu la Web que s'indica.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 0 0 0
 
 
Atenció personalitzada 0 0 0
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries

Atenció personalitzada
 
Descripció
Ajuda a l'alumne per tal de resoldre dubtes de la lectura i exposició que prepara

Avaluació
  Descripció Pes
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili