Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Master en Estudis de Dones Gènere i Ciutadania | Representacions culturals dels gèneres i les sexualitats

 

Master en Estudis de Dones Gènere i Ciutadania

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) REPRESENTACIONS CULTURALS DELS GÈNERES I LES SEXUALITATS Codi 125222204
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
5 Optativa Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Pedagogia
Psicologia
Coordinador/a
GARCÍA YESTE, CARME
Adreça electrònica carme.garciay@urv.cat
adriana.gil@urv.cat
Professors/es
GARCÍA YESTE, CARME
GIL JUÁREZ, ADRIANA
Web

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Pes
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili