Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Màster en Salut Mental (2010) | Treball de fi de màster

 

Màster en Salut Mental (2010)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE MÀSTER Codi 14615301
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
30 Treball fi de màster Primer Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Medicina i Cirurgia
Psicologia
Coordinador/a
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
Adreça electrònica mariamercedes.gomez@urv.cat
mariateresa.colomina@urv.cat
francesc.sureda@urv.cat
manuel.santafe@urv.cat
josefa.canals@urv.cat
Professors/es
GÓMEZ ARNAIZ, MARÍA MERCEDES
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
SUREDA BATLLE, FRANCESC XAVIER
SANTAFÉ MARTÍNEZ, MANUEL
CANALS SANS, JOSEFA
Web

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 0 0 0
 
 
Atenció personalitzada 0 0 0
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Pes
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili