Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Psicologia (2002) | Tècniques projectives

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) TÈCNIQUES PROJECTIVES Codi 11161214
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 3r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
HIERRO BUSTO, MARIA DOLORES
Adreça electrònica mdolores.hierro@urv.cat
Professors/es
HIERRO BUSTO, MARIA DOLORES
Web

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
A8
A12
A13
A15
B16
B19
B20
B21
B22
B25
B26
B27
B30

Continguts
Tema Subtema
1-Concepto de proyección: Origen, desarrollo y evolución Veure perfil en castellà
2-Definición, y clasificación de las mismas. Veure perfil en castellà
3-Técnicas gráficas: H.T.P., Familia, Animal. Veure perfil en castellà
4-Técnicas de relatos en niños: P.N., C.A.T. Veure perfil en castellà
6-Devolución, informe y utilidad clínica. Veure perfil en castellà

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 20 0 20
Resolució de problemes, exercicis 40 80 120
 
Atenció personalitzada 1 1.5 2.5
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Veure perfil en castellà
Sessió Magistral Veure perfil en castellà
Resolució de problemes, exercicis Veure perfil en castellà

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
Veure perfil en castellà

Avaluació
  Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis Veure perfil en castellà 50% cada uno
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Abt, L.E. y Bellak, L. (1978). Psicología Proyectiva. Buenos Aires. Paidos.

Alejandro Ávila (Coord.). Evaluación en Psicología Clínica II. (1997). Amaris.

Celener Graciela. (2003). Técnicas Proyectivas. Lugar Editorial.

Corman, L.(1983). Test P.N, V. 1,2, y 3. Ed. Herder.

Frank de Verthely, R y otros: (1983). Actualizaciones en el T.R.O. Buenos Aires. Paidós.

Grassano, E. (1984). Indicadores Psicopatológicos en las Técnicas Proyectivas. Buenos Aires. Ed: Paidós. Phillipson, H. (1965). El T.R.O. Buenos Aires. Paidos.

Hammer. E.F.. Test proyectivos gráficos. Ed. Paidos.

Kock, K. (1962). El test del árbol. Buenos Aires. Kapelusz

Koppitz, E.M. (1976). El dibujo de la figura humana en niños. México. Guadalupe.

Siquier de Ocampo, ML; García Arceno, ME. (1974). La Técnicas Proyectivas y el Proceso Psicodiagnóstico. Ed: Nueva Visión

Vives Gomila, M.(1994) Instrumentos y Aplicaciones del Psicodiagnóstico Infantil. Capítulo IV, V, VI . Barcelona. Ed: PPU.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili