Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Psicologia (2002) | Psicologia social aplicada

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA Codi 11161107
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Obligatòria Tercer Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
REVILLAS ORTEGA, FERNANDO JOSÉ
Adreça electrònica fernandojose.revillas@urv.cat
Professors/es
REVILLAS ORTEGA, FERNANDO JOSÉ
Web http://adriana.gil@urv.cat
Descripció general Una introducció general i interdisciplinària al desenvolupament temàtic, teòric, metodològic i pràctic de la psicologia social aplicada

Com conseqüència de la implantació dels estudis de grau i la conseqüent extinció del pla d'estudis que estàs cursant, aquesta assignatura es realitza a través de tutoria (excepte en els estudis de l'ETSE). Per a més informació cal consultar l’horari d’atenció personalitzada del professor.

Continguts
Tema Subtema
1. Psicologia social aplicada Concepcions teòriques i metodològiques. Intervenció psicosocial
2. Psicologia social dels problemes socials Com sabem que hi ha un problema social? Què podem fer davant d'un problema social?
Sistemes d'avaluació de l'acció. Les problemàtiques socials en la societat de la informació i del coneixement. Nous reptes per als agents socials
3. Psicologia política Definició, camps d'intervenció i àmbits d'investigació
4. Psicologia Social Jurídica Definició i camps d'intervenció. L'activitat judicial com a procés psicosocial.
5. Psicologia social econòmica i del comportament del consumidor Definició i camps d'intervenció. Individu, consum i societat. Consum i transformació social
6. Psicologia social i transformacions del sistema de gènere sexual Definició i camps d'intervenció
7. Psicologia social comunitària Definició i camps d'intervenció. Investigació acció participativa. Desenvolupament comunitari i potenciació
8. Altres aplicacions Psicologia social i medi ambient, Psicologia social de la salut,Psicologia social de l'educació, Psicologia social aplicada a la seguretat vial, etc.

Atenció personalitzada
Descripció
La professora orientarà i guiarà el procés d’aprenentatge de l’alumne a través del moodle

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria s'avaluarà amb una prova d'opció múltiple sempre i quan s'hagi superat la part pràctica de l'assignatura.


Fonts d'informació
Bàsica Alvaro, J. L., Garrido, A. y Torregrosa, J.R. (Coord.), Psicología Social Aplicada, McGraw-Hill/Interamericana de España., Madrid
Gil, A. i Feliu, J., Psicología Económica y del Comportamiento del Consumidor., Editorial UOC, Barcelona

Alvaro, J. L., Garrido, A. y Torregrosa, J.R. (Coord.) (1996). Psicología Social Aplicada. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España.

Cubells, J. (2002). Construcción social del delito: un estudio etnográfico en la práctica del derecho penal. Tesi doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona. Disponible en: http://www.tdx.cat/TDX-0424103-181630

Flores, F. (2002). Psicología Social y Género. El sexo como objeto de representación social. México: McGrawHill

Gil, A. i Feliu, J. (2004). Psicología Económica y del Comportamiento del Consumidor. Barcelona: Editorial UOC

Complementària Clemente Díaz, M., Psicología Social Aplicada, Eudema Universidad, Madrid
García, M., Psicología Social Aplicada en los Procesos Jurídicos y Políticos., Eudema Universidad, Madrid
Montoro, L., Carbonell, E., Sanmartín, J. y Tortosa, F., Seguridad Vial: del factor humano a las nuevas tecnologías., Síntesis Psicología, Madrid
Martín Baró, I., Psicología de la Liberación., Trotta, Madrid

Clemente Díaz, M. (1992). Psicología Social Aplicada . Madrid: Eudema Universidad

García, M. (Comp.) (1993). Psicología Social Aplicada en los Procesos Jurídicos y Políticos . Madrid: Eudema

Martín Baró, I. (1998). Psicología de la Liberación. Madrid: Trotta

Montoro, L., Carbonell, E., Sanmartín, J. y Tortosa, F. (eds.) (1995). Seguridad Vial: del factor humano a las nuevas tecnologías. Madrid: Síntesis Psicología.

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili