Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Mestre Especialitat en Educació Especial (1997) | Intervenció a l'aula davant els problemes de conducta

 

Mestre Especialitat en Educació Especial (1997)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) INTERVENCIÓ A L'AULA DAVANT ELS PROBLEMES DE CONDUCTA Codi 11091211
Ensenyament
Mestre Especialitat en Educació Especial (1997)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Optativa Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
Adreça electrònica jordi.miro@urv.cat
Professors/es
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
Web
Descripció general OBJECTIUS: Promoure l’aprenentatge d’una sèrie d’estratègies i tècniques psicològiques d’intervenció que facilitin al futur mestre el (bon) control de la conducta (contextualment ) problemàtica.

Com conseqüència de la implantació dels estudis de grau i la conseqüent extinció del pla d'estudis que estàs cursant, aquesta assignatura es realitza a través de tutoria (excepte en els estudis de l'ETSE). Per a més informació cal consultar l’horari d’atenció personalitzada del professor.

Continguts
Tema Subtema
TEMARI DE L’ASSIGNATURA:
“INTERVENCIÓ A L’AULA DAVANT ELS PROBLEMES DE CONDUCTA”


Tema 1: La conducta (problemàtica): a mode d’introducció
Tema 2: La intervenció psicològica i els problemes de comportament: la Teràpia de Conducta a l’escola
Tema 3: L’avaluació de la conducta: principis i procediments
Tema 4: Tècniques operants per desenvolupar conductes
Tema 5: Tècniques operants per reduir conductes
Tema 6: Sistemes d’organització de contingències
Tema 7: Tècniques de modelat
Tema 8: L’autocontrol
Tema 9: Tècniques per al control de l’activació: Relaxació i respiració
Tema 10: El manteniment i la generalització dels guanys

Atenció personalitzada
Descripció

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació
Bàsica

BIBLIOGRAFIA  -  MATERIAL DE CONSULTA

Ayllon, T. i Azrin, N. (?/1983). Economía de fichas. Un sistema motivacional para la terapia y la rehabilitación. Mèxic: Trillas.

Caballo, V.E. (Ed.) (1995). Manual de técnicas de terapia y modificación de conducta (3a edició). Madrid: Siglo XXI.

Cerezo, F. (2001).  La violencia en las aulas. Análisis y propuestas de intervención. Madrid: Pirámide.

Christian, B.T. (1997). Outrageous behavior mod. Austin, TX: Pro.ed

Labrador, F.J., Cruzado, J.A. i Muñoz, M. (Eds.) (1995). Manual de técnicas de modificación y terapia de conducta (2a edició). Madrid: Pirámide.

Lavelle, L. (1998). Practical charts for managing behavior. Austin, TX: Pro.ed

Martin, G I Pear, J. (1996/2001). Modificación de conducta. Madrid: Prentice may.

Sundell, M. i Stone-Sundell, S. (1975/1984). Modificación de conducta humana. Mèxic: Limusa.

 

Lectura Obligatòria:

Serrano, I. (1996).  Agresividad infantil. Madrid: Pirámide.

Complementària

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili