Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Mestre Especialitat en Educació Especial (1997) | Aspectes evolutius i educatius de la deficiència auditiva

 

Mestre Especialitat en Educació Especial (1997)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) ASPECTES EVOLUTIUS I EDUCATIUS DE LA DEFICIÈNCIA AUDITIVA Codi 11091009
Ensenyament
Mestre Especialitat en Educació Especial (1997)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Troncal Segon Anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Pedagogia
Psicologia
Coordinador/a
ESPARÓ HIDALGO, GRISELDA
Adreça electrònica griselda.esparo@urv.cat
gabriel.comes@urv.cat
Professors/es
ESPARÓ HIDALGO, GRISELDA
COMES NOLLA, JUAN GABRIEL
Web

Continguts
Tema Subtema

Atenció personalitzada
Descripció

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació
Bàsica

Complementària

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili