Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2011-12 | Educació Social (1999) | Psicologia social i de les organitzacions

 

Educació Social (1999)

DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) PSICOLOGIA SOCIAL I DE LES ORGANITZACIONS Codi 11081006
Ensenyament
Educació Social (1999)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Troncal Primer Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
TOUS PALLARÉS, JORDI
Adreça electrònica jordi.tous@urv.cat
Professors/es
TOUS PALLARÉS, JORDI
Web
Descripció general Únicament convocatòria extraordinària d'examen que cal sol·licitar prèviament a la Secretaria del centre.
Com conseqüència de la implantació dels estudis de grau i la conseqüent extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen.

Continguts
Tema Subtema
1. Què és la Psicologia Social La dimensió social. Breu genealogia de la psicologia social. Les orientacions teòriques més importants de la psicologia social. Per a què serveix la psicologia social?
2. Els processos de subjetivació i identitat Perspectives de la identitat. El sentit de ser una persona en un món social. Identitat i pertanyences grupals. Noves perspectives en la comprensió de la identitat
3. El pensament social La comprensió del món social. Les representacions socials, La psicologia discursiva
4. Els processos d'influència social Les actituds socials. La influència en versió conductista i cognitivista. La influència social. La influència de les minories. Els moviments socials.

Atenció personalitzada
Descripció

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

 


Fonts d'informació
Bàsica Ibáñez,T., Introducción a la psicología social, Editorial UOC, Barcelona
Gil, A. i Vitores. A., Comunicació i Discurs, Editorial UOC, Barcelona

I. Ibáñez,T.(2003) Introducció a la psicologia social .Barcelona: Editorial UOC

II. Gil, A. i Vitores. A. (2009). Comunicació i Discurs. Barcelona: Editorial UOC

Complementària Álvaro,J.L.; Garrido,A.;Schweiger,I. y Torregrosa,J.R., Introducción a la psicología social sociológica, Editorial UOC, Barcelona
Moscovici,S., Psicología Social. I: Influencia y cambio de actitudes. Individuos y grupos.m, Paidós, Barcelona
Moscovici,S., Psicología Social. II: Pensamiento y vida social. Psicología Social y problemas sociales, Paidós, Barcelona

1.Álvaro,J.L.; Garrido,A.;Schweiger,I. y Torregrosa,J.R. (2007) Introducción a lapsicología social sociológica. Barcelona: Editorial UOC.

2.Moscovici,S. (1984) Psicología Social. I: Influencia y cambio de actitudes.Individuos y grupos. Barcelona: Paidós. 1985

3. Moscovici,S. (1984) Psicología Social. II:Pensamiento y vida social. Psicología Social y problemas sociales. Barcelona:Paidós. 1986

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili