Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Infermeria (2002) | Ciències psicosocials aplicades I

 

Infermeria (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) CIÈNCIES PSICOSOCIALS APLICADES I Codi 18031002
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Troncal Primer Primer
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a
MORIONES PELLISÀ, FRANCISCO JAVIER
Adreça electrònica xavier.moriones@urv.cat
Professors/es
MORIONES PELLISÀ, FRANCISCO JAVIER
Web
Descripció general Assignatura introductòria a l'estudi dels mecanismes psicològics del comportament humà individual des de les vessants filogenètica, evolutiva, bàsica i social, fent servir com a referents conceptuals els diferents marcs teòrics actuals.
Com conseqüència de la implantació dels estudis de grau i la conseqüent extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili