Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Màster en Salut Mental | Treball de fi de màster

 

Màster en Salut Mental

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE MÀSTER Codi 14615301
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
30 Treball fi de grau Primer Únic anual
Idioma
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Medicina i Cirurgia
Psicologia
Coordinador/a
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
LABAD ALQUEZAR, ANTONIO
Adreça electrònica victoria.arija@urv.cat
antonio.labad@urv.cat
mariateresa.colomina@urv.cat
francesc.sureda@urv.cat
manuel.santafe@urv.cat
josefa.canals@urv.cat
Professors/es
ARIJA VAL, MARIA VICTORIA
LABAD ALQUEZAR, ANTONIO
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
SUREDA BATLLE, FRANCESC XAVIER
SANTAFÉ MARTÍNEZ, MANUEL
CANALS SANS, JOSEFA
Web

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 0 0 0
 
 
Atenció personalitzada 0 0 0
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Qualificació
 
Altres comentaris

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili