Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Mestre Especialtitat en Educació Infantil (Terres de l'Ebre)(1997) | Bases psicològiques de l'educació especial

 

Mestre Especialtitat en Educació Infantil (Terres de l'Ebre)(1997)

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) BASES PSICOLÒGIQUES DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL Codi 11181005
Ensenyament
Mestre Especialitat en Educació Infantil (1997) (Campus Terres de l'Ebre)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Troncal Primer Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CID RODRÍGUEZ, MARÍA JOSÉ
Adreça electrònica mariajose.cid@urv.cat
Professors/es
CID RODRÍGUEZ, MARÍA JOSÉ
Web
Descripció general Esta asignatura es troncal y por tanto obligatoria para todas las especialidades de Magisterio. El programa que presentamos aborda tanto las necesidades educativas especiales derivadas de las características personales del sujeto (discapacidades sensoriales, motóricas e intelectuales), como las nee derivadas del origen sociocultural. Con ello, pretendemos contribuir a una buena formación inicial del maestro, proporcionándole conocimientos teóricos y prácticos para que sea capaz de responder adecuadamente a las necesidades educativas que presentan la gran diversidad de alumnos/as que hay en nuestras aulas.
Com conseqüència de la implantació dels estudis de grau i la conseqüent extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili