Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Psicologia (2002) | Selecció de personal

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) SELECCIÓ DE PERSONAL Codi 11162272
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 3r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Optativa Primer
Idioma
Castellà
Departament Psicologia
Coordinador/a
REVILLAS ORTEGA, FERNANDO JOSÉ
Adreça electrònica fernandojose.revillas@urv.cat
Professors/es
REVILLAS ORTEGA, FERNANDO JOSÉ
Web
Descripció general a)Identificar les diferents àrees de treball de les tècniques de selecció definint correctament el camp d’actuació de les mateixes. b)Conèixer els elements essencials del desenvolupament científic i tecnològic de les diferents àrees de treball a la Selecció de Personal. c)Identificar problemes als diferents camps de la Selecció de Personal i elaborar estratègies per resoldre’ls mitjançant procediments del mètode científic. d)Comprendre la aplicació en l’àmbit professional, dels coneixements adquirits com a preparació de la futura integració al món laboral. e)Reconèixer les actituds, valors i normes d’actuació d’acord a l’ètica professional en el seu exercici laboral.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema
1.El Procés de Selecció de Personal.
2.Anàlisi del lloc de treball.
3.El Professiograma.
4.La Fase de Reclutament dins del Procés de Selecció.
5.L’ Entrevista en el Procés de Selecció.
6.Les Proves psicotècniques en el Procés de Selecció.
7.Influències situacionals, cognitives i afectives en la Presa de decisions.
8.Control del Procés de Selecció.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 0 0 0
 
 
Atenció personalitzada 0 0 0
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Qualificació
 
Altres comentaris

Fonts d'informació

Bàsica

 

Complementària

1. DOPP Consultores (1990). Como seleccionar personal. Madrid: IMPI.

2. Quintanilla, I. (Dir.) (1992). Selección y Evaluación de Personal (La entrevista en el proceso de Selección). Valencia: Promolibro.

3. Stanton, E. (1985). Sistemas Efectivos de solicitud y selección de personal. México: Limusa.

4. Guth Aguirre, A. (1994) Reclutamiento, selección e integración de Recursos Humanos. México: Trillas.

5. Rusell, M. y Karol, D. (1995). Manual del Test 16 PF-5. Madrid: TEA Ediciones.

6. Goodale, J. (1998). La entrevista: técnicas y aplicaciones para la empresa. Madrid: Pirámide.

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
AVALUACIÓ PSICOLÒGICA/11161001
PSICOLOGIA SOCIAL/11161014
 
Altres comentaris
L'assistència a classe és molt recomenable
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili