Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Psicologia (2002) | Anàlisi del comportament psicosocial: estratègies i mètodes

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) ANÀLISI DEL COMPORTAMENT PSICOSOCIAL: ESTRATÈGIES I MÈTODES Codi 11161104
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Obligatòria Segon Primer
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
GIL JUÁREZ, ADRIANA
Adreça electrònica adriana.gil@urv.cat
Professors/es
GIL JUÁREZ, ADRIANA
Web
Descripció general Conèixer el valor i la utilitat dels mètodes qualitatius per a l'anàlisi del comportament psicosocial.

Com conseqüència de la implantació dels estudis de grau i la conseqüent extinció del pla d'estudis que estàs cursant, aquesta assignatura es realitza a través de tutoria. Per a més informació cal consultar l’horari d’atenció personalitzada del professor.

Continguts
Tema Subtema
1. Els mètodes qualitatius Fonaments dels mètodes qualitatius. Les ciències socials comparades amb les ciències naturals. Perfil i abast dels mètodes qualitatius
2. L'observació participant i l'entrevista L'observació participant. L'entrevista. Preparació i realització de les entrevistes
3. L'observació documental Transcripcions i documents. Documents micro i macro textuals
4. L'anàlisi de contingut Selecció de material i mostratge. Unitats d'anàlisi. Vies i criteris de categorització. Construcció, estructura i funció d'un sistema de categories AC. La mesura en l'anàlisi de contingut
5. L'anàlisi de la conversa, l'anàlisi del discurs i l'anàlisi de les narracions Anàlisi de la conversa i etnometodologia. Regularitats de la conversa. Aproximació al concepte de discurs. Aspectes clau del discurs. Anàlisi del discurs en psicologia social. Narracions i vida social. Característiques de la narració.

Atenció personalitzada
Descripció
Tutories personalitzades en horari d'atenció del professor

Avaluació
 
Altres comentaris

Aquesta assignatura s'avaluarà amb un examen final d'opció múltiple


Fonts d'informació
Bàsica Riba, C.E., La metodologia qualitativa en l'estudi del comportament., Editorial UOC, Barcelona
Gil, A. i Vitores. A., Comunicació i Discurs, Editorial UOC, Barcelona

Riba, C.E. (2007) La metodologia qualitativa en l'estudi del comportament. Barcelona: Editorial UOC

Gil, A. i Vitores. A. (2009).Comunicació i Discurs. Barcelona: Editorial UOC.

Complementària

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili