Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2010-11 | Pedagogia (2002) | Psicologia del desenvolupament i de l'educació

 

Pedagogia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT I DE L'EDUCACIÓ Codi 11151009
Ensenyament
Pedagogia (2002)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
9 Troncal Primer Anual
Idioma
Castellà
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
LÓPEZ PUIG, ANNA
Adreça electrònica anna.lopez@urv.cat
Professors/es
LÓPEZ PUIG, ANNA
Web
Descripció general Estudi dels aspectes evolutius a tot el cicle vital
Com conseqüència de la implantació dels estudis de grau i la conseqüent extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili