Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | Passareles de Psicopedagogia | CF: Psicologia de la personalitat

 

Passareles de Psicopedagogia

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) CF: PSICOLOGIA DE LA PERSONALITAT Codi 300009
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Primer
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a
CHICO LIBRAN, ELISEO
Adreça electrònica eliseo.chico@urv.cat
Professors/es
CHICO LIBRAN, ELISEO
Web http://http://psico.fcep.urv.es/Programes/Assignatures06/Assig.php?Id=11170003&A=06&E=111

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 0 0 0
 
 
Atenció personalitzada 0 0 0
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Qualificació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili