Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | |

 

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) SISTEMES D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ EN LES ORGANITZACIONS Codi 15042102
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Obligatòria Primer Segon
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a
TOUS PALLARÉS, JORDI
Adreça electrònica
Professors/es
TOUS PALLARÉS, JORDI
Web

Continguts
Tema Subtema
Tema I.- El procés de comunicació. La comunicació humana.
Models de comunicació.
Tema II.- Comunicació interpersonal. Proces de comuicació i persuassió
Tema III.- La comunicació efectiva. Eines de millora de la comunicació entre persones.
Tema IV. La comunicació a les organitzacions. Estructures de comunicació.
Comunicació formal i informal.
Circuits de comunicació.
Tema V.- Laboratori d'habilitats. Comunicació egresiva, passiva i persuasiva.
Avaluació i millora de la comunicació a una organització.

Atenció personalitzada
Descripció

Avaluació
 
Altres comentaris
Per superar l'asignatura s'exigeix una nota minima a la part de teoria de 2,5 punts i a la part de practiques de 2,5 punts Les diferents practiques s'hauran d'entregar en els terminis fixats pel professor, si això no es produeix la qualificació sera de No Apte. Aquestes es podran entregar per superar la part pràctica en la convocatoria de Setembre.

Fonts d'informació
Bàsica

- COOPERS& LYBRAND (1996) El capital humano y la empresa Capítol 7: La comunicación
- DEL CERRO, A. (1991) El psicólogo y la organización. Barcelona: P.P.U
- HARPER, L. y colaboradores (1979) La comunicación en la organización. Bilbao: Deusto.
- HUSE E.F. y BOWDITCH, J.L. (1979) El comportamiento humano en la organización Bilbao: Deusto.
- KATZ, D. y KAHN, R.L. (1989) Psicología Social de las Organizaciones. México: Trillas.
- LOPEZ-MENA, L. (1989) La intervención psicológica en la empresa.Barcelona: Martinez Roca.
- MINTZBERG, HENRY (1995) La estructuración de las Organizaciones. Ed. Ariel Economia
- MORALES, J.F. y colaboradores (1994) Psicología Social. Madrid: McGraw-Hill
- N. STANTON Las técnicas de comunicación en la empresa De. Deusto
- PEIRO J.M. (1986) Psicología de las Organizaciones. Madrid: U.N.E.D.
- PEIRO J.M. i altres (1997) Psicología del Trabajo. Madrid: Síntesis
- PEÑA, M. (1985) La psicología y la empresa. Madrid: Hispano Europea.
- PRIETO, J.M. ZORNOZA, A. Y PEIRO J.M. (1997) Nuevas tecnologías de la información en la empresa. Madrid: Pirámide.
- PEIRO J.M. (1986) Psicología de las Organizaciones. Madrid: U.N.E.D.
- QUIJANO, S.DE (1999) Auditoría del sistema humano en la empresa (el modelo ASH). Barcelona: PPU
- TOUS, J. ESCUER, J. FERRÉ, F, i ORELLANA, A. (2000) Psicologia del Treball per a Relacions Laborals. Tarragona: Servei Lingüstic.

Complementària

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili