Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | |

 

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) ALTERACIONS NEUROCOGNITIVES DE L'EXPOSICIÓ O L'ABÚS DE SUBSTÀNCIES NEUROACTIVES Codi 145202205
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4 Optativa Únic anual
Idioma
Castellà
Departament Psicologia
Coordinador/a
TORRENTE TORNÉ, MARGARITA
Adreça electrònica margarita.torrente@urv.cat
Professors/es
TORRENTE TORNÉ, MARGARITA
Web

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema
1. Introducción: susceptibilidad funcional del Sistema Nervioso
2. Psicobiología del Aprendizaje y la Memoria
3. Psicobiología de la Atención
4. Psicobiología de los procesos emocionales
5. Métodos para evaluar las funciones cognitivas
6. Sustancias neuroactivas y funciones cognitivas
7. Efectos emocionales de las sustancias neuroactivas

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 5 5 10
 
Sessió Magistral 10 20 30
Presentacions / exposicions 7 21 28
 
Atenció personalitzada 7 0 7
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura online
Sessió Magistral Lectura i discussió del material penjat pels professors dels continguts de l'assignatura online
Presentacions / exposicions Entrega de dos treballs

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Presentacions / exposicions
Descripció
Via e-mail

Avaluació
  Descripció Qualificació
Presentacions / exposicions Entrega dels 2 treballs de l'assignatura 80%
Altres Seguiment de l'assignatura per part de l'alumne 20%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili