Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | |

 

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE MÀSTER Codi 145202104
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
30 Obligatòria Primer Únic anual
Idioma
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Medicina i Cirurgia
Psicologia
Coordinador/a
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
LABAD ALQUEZAR, ANTONIO
Adreça electrònica antonio.labad@urv.cat
lourdes.martorell@urv.cat
domingo.sanchez@urv.cat
elisabet.vilella@urv.cat
mariateresa.colomina@urv.cat
mariarosa.nogues@urv.cat
joaquinsilvestre.valero@urv.cat
modesto.perez@urv.cat
joseluis.domingo@urv.cat
margarita.torrente@urv.cat
josealfonso.gutierrez@urv.cat
Professors/es
PEREZ RETUERTO, MODESTO
GUTIÉRREZ ZOTES, JOSÉ ALFONSO
LABAD ALQUEZAR, ANTONIO
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
NOGUÉS LLORT, MARIA ROSA
VILELLA CUADRADA, ELISABET
TORRENTE TORNÉ, MARGARITA
DOMINGO ROIG, JOSÉ LUIS
VALERO OYARZABAL, JOAQUÍN SILVESTRE
SANCHEZ CERVELLÓ, DOMINGO JOSÉ
MARTORELL BONET, LOURDES
Web

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Qualificació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili