Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | |

 

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE MÀSTER Codi 11615107
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Primer Únic anual
Idioma
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Economia
Filologia Anglogermànica
Filologia Catalana
Filologies Romàniques
Gestió d'Empreses
Història i història d'art
Pedagogia
Psicologia
Química Analítica i Química Orgànica
Química Física i Inorgànica
Unitat Predepartamental de Geografia
Coordinador/a
JIMÉNEZ GONZÁLEZ, JOSÉ MIGUEL
Adreça electrònica manuel.espana@urv.cat
josemiguel.jimenez@urv.cat
Professors/es
JIMÉNEZ GONZÁLEZ, JOSÉ MIGUEL
ESPAÑA FORCADELL, MANUEL
Web

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Qualificació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili