Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | |

 

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) CONTINGUTS I INSTR. D´INTERV. EN ACCIÓ TUT.: PROJ. D´ACC. I RECUR.TECNOL;SUPORTS ESPECIF.AL DESENV. Codi 115191240
Ensenyament
Cicle
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
5 Optativa Únic anual
Idioma
Departament Psicologia
Coordinador/a
VALLS GIMÉNEZ, ENRIC
Adreça electrònica enric.valls@urv.cat
estanislao.pastor@urv.cat
lola.garcia@urv.cat
Professors/es
GARCÍA OLALLA, MARÍA DOLORES
PASTOR MALLOL, ESTANISLAO
VALLS GIMÉNEZ, ENRIC
Web

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Qualificació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili