Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | |

 

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) DESENVOLUPAMENT FISIOLÒGIC DEL NEN Codi 11181102
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Obligatòria Primer Segon
Idioma
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CID RODRÍGUEZ, MARÍA JOSÉ
Adreça electrònica mariajose.cid@urv.cat
Professors/es
CID RODRÍGUEZ, MARÍA JOSÉ
Web
Descripció general Donar a coneixer al futur mestre d'EI conceptes relacionats amb el desenvolupament del nen i els hàbits en aquesta edat que li permetin adaptar millor la seva tasca docent

Com conseqüència de la implantació dels estudis de grau i la conseqüent extinció del pla d'estudis que estàs cursant, aquesta assignatura es realitza a través de tutoria. Per a més informació cal consultar l’horari d’atenció personalitzada del professor.

Continguts
Tema Subtema
Unitat didàctica I. : El desenvolupament i el creixement des del periode prenatal 1.1. El desenvolupament prenatal

1.2. El naixement

1.3. Estats i funcions del nounat
Unitat didàtica II:
. Les malalties psicossomàtiques
. Factors que afecten al desenvolupament primerenc
.Creixement somàtic
2.1.-Alteracions psicossomàtiques en el nen/a
2.2.- Factors que incideixen en el creixement i el desenvolupament.
Unitat didàtica III: Hàbits fisiològics i de salut 3.1. Alimentació i nutrició en les diferentes etapes evolutives

3.2. La son: Fisiologia i problemes

3.3. El control d'esfinters: Fisiologia i problemes
Unitat didàtica IV: Prevenció accidents infantils 4.1. Primers auxilis
Unitat Didàctica V: Trastorns Psicològics a la infància 5.1.- Conèixer i identificar possibles alteracions psicològiques a l'aula d'educació infantil
Unitat Didàctica VI: Creixement Emocional a la Infància i qualitat de Vida 6.1.- Conèixer i valorar la importància de les diferents peces del "motor emocional"
6.2.- Paper de la mestre/mestre en l'equilibri emocional del nen
6.3.- Indicadors de qualitat de vida
Unitat Didàctica VII: Resolució de conflictes a Educació Infantil 7.1.- Conèxier els conflictes més usuals a l'aula d'educació infantil
7.2.- Adquirir estratègies bàsiques de mediació i resolució alternativa de conflictes a l'aula

Atenció personalitzada
Descripció
Reunions per a resoldre dubtes i exercicis plantejats

Avaluació
 
Altres comentaris

Cal treure almenys un 4 a l'examen teòric per a poder fer mitja.

S'han de dur a terme totes les activitats proposades per a poder ser avaluat.


Fonts d'informació
Bàsica

Carlson B. (2001). Embriología humana y biología del desarrollo. Madrid: Harcourt.

Cobos P (1999). El desarrollo psicmotor y sus alteraciones. Madrid: Pirámide.

CEAC. (1997). Prevención y tratamiento de enfermedades infantiles. Barcelona: Editorial CEAC.

CESNID (2001). L'alimentació de la mare i els nens petits. Barcelona: CESNID

CESNID (2001). L'alimentació infantil. Barcelona: CESNID

Freides D. (2002). Trastornos del desarrollo. Barcelona: Ariel Neurociencia

Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat i Seguretat Social (1997). Consell de Puericultura. Barcelona: Autor

Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat i Seguretat Social (1992). Guia per a la prevenció dels accidents infantils. Barcelona: Autor

Generalitat de Catalunya, Departament d'ensenyament, de Sanitat i Seguretat Social (1989). Orientacions i programes. Educació infantil per a la salut a l'escola.  Barcelona: Autor

Luján A, Santos M. (2005). El niño en el entorno escolar: como prevenir y afrontar problemas y trastornos. Madrid: Síntesis

Nelson (1999). Compendio de Pediatria (3a edición). New York: McGraw-Hill.

Zuluaga J A (2001) Neurodesarrollo y estimulación. Madrid: Panamericana

Complementària Flores Ramos, Estela, La resolución de conflictos en el aula de educación infantil, Editorial de la Infancia,

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili