Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | Psicologia (2002) | Psicologia social aplicada

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA Codi 11161107
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Obligatòria Tercer Primer
Idioma
Castellà
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
REVILLAS ORTEGA, FERNANDO JOSÉ
Adreça electrònica mariamercedes.chiapella@urv.cat
fernandojose.revillas@urv.cat
Professors/es
CHIAPELLA MICO, MARIA MERCEDES
REVILLAS ORTEGA, FERNANDO JOSÉ
Web
Descripció general a)Identificar les diferents àrees de treball de la Psicologia Social Aplicada. b)Conèixer els elements essencials del desenvolupament científic i tecnològic de les diferents àrees de treball. c)Identificar problemes als diferents camps de la Psicologia Social Aplicada i elaborar estratègies per resoldre’ls mitjançant procediments del mètode científic. d)Comprendre la aplicació en l’àmbit professional, dels coneixements adquirits com a preparació de la futura integració al món laboral.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema
1.Acotació de la Psicologia Social Aplicada.
2.Aspectes Històrics de la Psicologia Social Aplicada.
3.Models d’aplicacions psicosocials.
4.Àmbits d’intervenció.
5.Història de la Psicologia Social Aplicada a la Seguretat Vial. 5.1.La Selecció Psicològica dels conductors a Espanya.
6.Psicologia Social Jurídica.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Qualificació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

1. Alvaro, J. L., Garrido, A. y Torregrosa, J.R. (Coord.) (1996). Psicología Social Aplicada. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España.

2. Clemente Díaz, M. (1992). Psicología Social Aplicada. Madrid: Eudema Universidad.

3. Montoro, L., Carbonell, E., Sanmartín, J. y Tortosa, F. (eds.) (1995). Seguridad Vial: del factor humano a las nuevas tecnologías. Madrid: Síntesis Psicología.

4. García, M. (Comp.) (1993). Psicología Social Aplicada en los Procesos Jurídicos y Políticos. Madrid: Eudema.

5. Martín Baró, I. (1998). Psicología de la Liberación. Madrid: Trotta.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili