Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2009-10 | | Aprenentatge i desenvolupament motor

 

DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT MOTOR Codi 11101018
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Troncal Tercer Segon
Idioma
Departament Pedagogia
Psicologia
Coordinador/a
CAMPS LLAURADÓ, MISERICÒRDIA
Adreça electrònica cori.camps@urv.cat
mdelcarmen.perez@urv.cat
Professors/es
PEREZ RAMIREZ, MARIA DEL CARMEN
CAMPS LLAURADÓ, MISERICÒRDIA
Web

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Qualificació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili