ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2008 - 09

Curs: Primer   Quadrimestre: Segon

Codi
Assignatura
Crèdits
Tipus
11161008
Fonaments de neurocičncia
9
Troncal
11161006
Motivació i emoció
6
Troncal
11161003
Psicoestadística
12
Troncal
11161010
Psicologia del desenvolupament
9
Troncal
11161013
Psicologia diferencial
4.5
Troncal
11161014
Psicologia social
9
Troncal