ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2007 - 08

Curs: Quart   Quadrimestre: Segon

Codi
Assignatura
Crèdits
Tipus
11162261
Deontologia professional
4.5
Optativa
11162110
Intervenció psicològica
9
Obligatòria
11162020
Psicologia del pensament
4.5
Troncal
11162019
Psicologia dels grups i de les organitzacions
9
Troncal
11162016
Psicopatologia i tècniques d'intervenció i tractament psicològic
9
Troncal
11162258
Tècnica psicoanalítica
6
Optativa