ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2007 - 08

Curs: Tercer   Quadrimestre: Segon

Codi
Assignatura
Crèdits
Tipus
11161001
Avaluació psicològica
9
Troncal
11161106
Desenvolupament cognitiu
4.5
Obligatòria
11161225
Emoció, ansietat i estrés
6
Optativa
11161203
Intervenció psicomotriu
6
Optativa
11161220
Psicologia comercial i del consum
4.5
Optativa
11161105
Psicologia experimental
9
Obligatòria
11161108
Teoríes i sistemes contemporanis en psicologia
4.5
Obligatòria
11161214
Tècniques projectives
6
Optativa