ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2007 - 08

DADES IDENTIFICATIVES
Assignatura ASPECTES EVOLUTIUS I EDUCATIUS DE LA DEFICIÈNCIA AUDITIVA Codi 11091009
Ensenyament
Mestre Especialitat en Educació Especial (1997)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4 2 Troncal Segon Anual
Idioma
Departament Pedagogia
Psicologia
Coordinador/a
ESPARÓ HIDALGO, GRISELDA
Adreça electrònica nuria.buira@urv.cat
griselda.esparo@urv.cat
Professors/es
BUIRA CLUA, NURIA
ESPARÓ HIDALGO, GRISELDA
Web


Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 0 0 0
 
 
Atenció personalitzada 0 0 0
 
 
Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Qualificació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica
Complementària
Recomanacions