ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2006 - 07

Curs: Cinquè   Quadrimestre: Primer

Codi
Assignatura
Crèdits
Tipus
11162273
Formació de personal
4.5
Optativa
11162282
Intel.ligència artificial i xarxes neuronals
4.5
Optativa
11162254
Intervenció psicoeducativa en el context familiar
6
Optativa
11162109
Neuropsicobiologia clínica
6
Obligatòria
11162111
Psicologia de la comunicació
4.5
Obligatòria
11162018
Psicologia de la instrucció
6
Troncal
11162268
Psicologia dels recursos humans
4.5
Optativa
11162272
Selecció de personal
4.5
Optativa
11162112
Trastorns del desenvolupament
6
Obligatòria
11162257
Tècniques cognitiu-conductuals
4.5
Optativa