ENSENYAMENT DE TREBALL SOCIAL

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2007 - 08

Codi
Assignatura
Crèdits
15051102
Estadística aplicada a les ciències socials
6
15051003
Mètodes i tècniques d´investigació social
4.5
15051005
Psicologia bàsica
4.5
15051006
Psicologia evolutiva
4.5
15051007
Psicologia social
4.5
15051205
Psicosociologia i dinàmica de grups
4.5