ENSENYAMENT DE RELACIONS LABORALS

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2006 - 07

Codi
Assignatura
Crèdits
15061020
Psicologia de les organitzacions
4.5
15061019
Psicologia del treball
4.5
15061010
Psicologia dels recursos humans
6
15061216
Tècniques de selecció
4.5