ENSENYAMENT DE PERIODISME

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2006 - 07

Codi
Assignatura
Crèdits
12152211
Psicologia de la percepció
6