ENSENYAMENT DE PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2006 - 07

Codi
Assignatura
Crèdits
12112110
Mètodes quantitatius en investigació social
6
12112225
Psicologia de la percepció
6