ENSENYAMENT DE PEDAGOGIA

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2006 - 07

Codi
Assignatura
Crèdits
11151008
Processos psicolōgics bāsics
6
11151009
Psicologia del desenvolupament i de l'educaciķ
9