ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

(Docència impartida per personal del Departament de Psicologia)

ASSIGNATURES 2005 - 06

Curs: Quart   Quadrimestre: Primer

Codi
Assignatura
Crèdits
Tipus
11162256
Diagn˛stic en educaciˇ
6
Optativa
11162110
Intervenciˇ psicol˛gica
9
Troncal
11162017
Psicologia de l'educaciˇ
4.5
Troncal
11162021
Psicologia del llenguatge
6
Troncal
11162019
Psicologia dels grups i les organitzacions
9
Troncal
11162016
Psicopatologia, intervenciˇ i tractament psicol˛gic
9
Troncal
11162272
Selecciˇ de personal
4.5
Optativa