ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2005 - 06

Nom de l'assignatura: Neuropsicologia

Codi de l’assignatura: 11161251

Nom de l'assignatura: Neuropsicologia

Professor/a: Dra. Margarita Torrente Torné

Període lectiu: 2on quatrimestre

Nivell: 1er cicle (s’ha d’haver superat l’assignatura de 1er “Fonaments de neurociència”)

Tipus: Optativa

 

 

Programa:

 

 1. Introducció a la neuropsicologia
 2. Neuroanatomia funcional elemental
 3. Mètodes i tècniques en neuropsicologia. Recollida d’informació
 4. Especialització hemisfèrica
 5. Neuropsicologia de l’atenció i l’orientació
 6. Neuropsicologia de la memòria
 7. Neuropsicologia del llenguatge
 8. Neuropsicologia de la funció gnòsica i les pràxies
 9. Neuropsicologia del lòbul frontal
 10. Patologia cerebral
 11. Envelliment, demències i altres processos neurodegeneratius
 12. La rehabilitació neuropsicològica

 

 

Objectius:

 

Proporcionar a l’alumne coneixements teòrics i pràctics bàsics necessaris per una adequada comprensió de les relacions cervell-conducta, especialment en l’àmbit clínic.

 

 

Bibliografia:

 

Martin JH (1997). Neuroanatomía. Prentice Hall

 

Diamond MC, Scheibel AB, Elson LM (2000). El cerebro humano. Libro de trabajo. Ariel Neurociencia

 

Benton AL (1995). Contributions to Neuropsychological Assessment: A Clinical Manual. Oxford University Press

 

Lezak A (1995) Neuropsychological Assessment. Oxford University Press

 

Perea MV, Ladera V, Echeandía C (2001). Neuropsicología. Libro de Trabajo. (2a Edición). Amarú Ediciones

 

Parkin AJ (2004). Exploraciones en Neuropsicología Cognitiva. Editorial Médica Panamericana

 

Cambier J, Masson M, Dehen H (2000). Manual de neurología. Editorial Masson.

 

Gil R (2002). Manual de neuropsicología. Editorial Masson

 

Junqué C, Barroso J (2001). Neuropsicología. Editorial Síntesis

 

León-Carrión J (1995). Fundamentos de neuropsicología humana. Ed. SigloXXI

 

Alberca R, López-Pousa S (1999). Enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Editorial Médica Panamericana

 

Muñoz JM, Tirapu J (2001). Rehabilitación neuropsicológica. Editorial Síntesis –guías de intervención-

 

 

Mètodes d'ensenyament:

Sessions expositives, classes pràctiques, videos, articles científics, ...

 

Tipus d'avaluació:

 

Examen escrit de les classes teòriques i de las classes pràctiques. Avaluació continuada de la realització de les pràctiques.

 

 

Llengua en què s'imparteix el curs: català

Núm. de crèdits ECTS: 6 crèdits