ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2005 - 06

Codi de l'assignatura: 11161007

Codi de l'assignatura: 11161007

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA DE LA MEMĎRIA

Professor/a: Javier Borge Holthoefer

PerÝode lectiu: Primer quadrimestre

Nivell: Primer cicle: tercer curs

Tipus: Troncal

 

Programa:

 

-Tema 1- Concepte de mem˛ria, marcs te˛rics i metodologia d'estudi de la mem˛ria: Concepte de mem˛ria. Antecedents de l'estudi cientÝfic de la mem˛ria. Marcs te˛rics. La psicologia cognitiva de la mem˛ria. Com s'estudia experimentalment la mem˛ria.

 

-Tema 2- Mem˛ria de curta durada: La distinciˇ entre mem˛ria a curt iá llarg termini. Postures te˛riques.

 

-Tema 3- Mem˛ria operativa o de treball: Els components de la mem˛ria de treball. Relaciˇ de la mem˛ria de treball amb l'atenciˇ, la planificaciˇ, el llenguatge i el raonament.

 

-Tema 4- Mem˛ria de llarga durada: l'adquisiciˇ de la informaciˇ: El paper de la prÓctica en l'adquisiciˇ. El paper del tipus d'informaciˇ en l'adquisiciˇ. El paper de la conciŔncia i l'atenciˇ.

 

-Tema 5- Mem˛ria de llarga durada: la recuperaciˇ de la informaciˇ: ImportÓncia dels processos de recuperaciˇ. El paper de la conciŔncia i l'atenciˇ en la recuperaciˇ. Metamem˛ria.

 

-Tema 6- Sistemes, processos i classificacions en la mem˛ria de llarga durada: Mem˛ria declarativa i no declarativa. Mem˛ria epis˛dica i semÓntica. ControvŔrsia entre sistemes i processos de mem˛ria.

 

-Tema 7- Mem˛ria quotidiana: Mem˛ria autobiogrÓfica. Mem˛ria i emociˇ. Mem˛ria de testimonis. Mem˛ria per les accions.

 

-Tema 8- Fallos de mem˛ria: l'oblit: Tipus de fallos de mem˛ria. Oblit degut al pas del temps i a la interferŔncia.

 

-Tema 9- Fallos de la mem˛ria: les distorsions: Suggestiˇ. Atribucions err˛nies dels continguts mentals. Records falsos.

 

-Tema 10- Alteracions de la mem˛ria: Alteracions de la mem˛ria a la vellesa. AmnŔsies. DemŔncies. Alteracions de la mem˛ria resultants del dany al c˛rtex prefrontal.

 

Objectius:

-Que els alumnes coneguin quina ha estat l'evoluciˇ de l'estudi cientÝfic de la mem˛ria, des de finals del segle XIX fins l'actualitat.

-Que coneguin els coneixements mÚs rellevants sobre la mem˛ria humana que s'han acumulat des del segle passat, tant pel que fa al seu funcionament com a la seva funciˇ.

-Que coneguin els principals marcs te˛rics des dels que s'ha estudiat la mem˛ria.

-Que es familiaritzin amb els diferents procediments que s'han desenvolupat per estudiar la mem˛ria humana. Que s'exercitin en l'˙s d'aquests procediments.

-Que els alumnes desenvolupin una actitut crÝtica respecte les dades i les propostes te˛riques pr˛pies de la Psicologia de la Mem˛ria.

 

Bibliografia:

-Baddeley, A.D. (1999). Memoria humana. TeorÝa y prßctica. Madrid: McGraw-Hill.

-Cabaco, A.S. y Beato, M.S. (2001). PsicologÝa de la memoria. ┴mbitos aplicados.

-Ruiz, M. (2003). Las caras de la memoria. Madrid: Pearson Prentice Hall.

-Ruiz-Vargas, J.M. (2002). Memoria y olvido: perspectivas evolucionista, cognitiva y neurocognitiva. Madrid: Trotta.

-Schacter, D.L. (1999). En busca de la memoria. Barcelona: Sinequanon.

-Tulving, E. y Craik, F.I.M. (2000). The Oxford Handbook of Memory. Nueva York: Oxford University Press.

 

MŔtodes d'ensenyament: Classes te˛riques fonamentades en la presentaciˇ i discusiˇ dels treballs mÚs rellevants i dels principals models te˛rics proposats durant els darrers 40 anys en l'Ómbit de la Psicologia de la Mem˛ria. PrÓctiques consistents en la reproducciˇ d'experiments clÓssics i recents en aquest Ómbit. Lectures complementÓries de cada tema, de caire obligatori.

 

Tipus d'avaluaciˇ: Lĺavaluaciˇ de lĺalumne es basarÓ en el resultat dĺun examen. En principi, lĺexamen serÓ una prova objectiva tipus test; no obstant, Ús possible que tambÚ sĺintrodueixi alguna pregunta de resposta oberta. La matŔria a avaluar consistirÓ en el continguts de les classes te˛riques, el contingut de les classes prÓctiques i els de les lectures. Les preguntes referides als continguts de les classes te˛riques i prÓctiques representaran un 70% de lĺexamen, mentre que les preguntes referides als continguts de les lectures representaran un 30% de lĺexamen.

L'assistŔncia al 80% de les sessions prÓctiques serÓ un requisit indispensable per superar l'assignatura.

 

Llengua en quŔ s'imparteix el curs: CatalÓ.

 

N˙m. de crŔdits ECTS: 6 crŔdits, 4.5 te˛rics i 1.5 prÓctics.